Île


[ESP] Abandoné los bosques por una razón tan buena como la que me trajo a ellos. Me pareció que quizás tenía otras vidas que vivir y que no podía dedicar más tiempo a ésta. Es llamativa la facilidad e insensibilidad con la que tomamos un determinado camino y lo convertimos en un sendero trillado.1

* * *

[CAT] Vaig abandonar els boscos per una raó tan bona com la que m’hi va portar. Em va semblar que potser tenia altres vides per viure i que no podia dedicar més temps a aquesta. És cridanera la facilitat i insensibilitat amb la que prenem un determinat camí i el convertim en una sendera trillada.


1Thoreau, HD 2015, Walden, 7th edn, Errata Naturae Editores, Madrid, p. 333.  


[FR] Je quittai les bois pour un aussi bon motif que j’y étais allé. Peut-être me sembla-t-il que j’avais plusieurs vies à vivre, et ne pouvais plus donner de temps à celle-là. C’est étonnant la facilité avec laquelle nous adoptons insensiblement une route et nous faisons à nous-mêmes un sentier battu.  

* * *

[ENG] I left the woods for as good a reason as I went there. Perhaps it seemed to me that I had several more lives to live, and could not spare any more time for that one. It is remarkable how easily and insensibly we fall into a particular route, and make a beaten track for ourselves.