Un Taronger


[CAT] El 16 de setembre de 1937 el meu avi Ventura va ser cridat a files. Va ser destinat a la 212 Brigada Mixta, al cos d’infanteria, junt amb alguns amics d’Amer i Bonmatí. Durant la Guerra Civil va escriure un dietari; li va posar títol: «Historia de Ventura Puig durante el servicio en el Ejército rojo durante la guerra de España en 1937. i 1938. i 1939.» Segons explica, el va escriure com un mer exercici de pràctica de cal·ligrafia i escriptura.

Per precaució, va haver de desprendre’s d’una part del dietari; va enterrar aquestes pàgines al costat d’un taronger situat als afores de Vilamarxant. No les va recuperar mai. Tanmateix, acabada la Guerra Civil, les va reescriure, tot i que ja no és capaç d’identificar-les d’entre la resta del dietari. Avui ni tan sols recorda el nom del poble on les va amagar.

Un taronger. Vilamarxant, 2018.
[ESP] El 16 de septiembre de 1937 mi abuelo Ventura fue llamado a filas. Fue destinado a la 212 Brigada Mixta, al cuerpo de infantería, junto con algunos amigos de Amer y Bonmatí. Durante la Guerra Civil escribió un dietario; le puso título: «Historia de Ventura Puig durante el servicio en el Ejército rojo durante la guerra de España en 1937. i 1938. i 1939.» Según cuenta, lo escribió como un mero ejercicio de práctica de caligrafía y escritura.

Por precaución, tuvo que desprenderse de una parte del dietario; enterró estas páginas al lado de un naranjo situado en las afueras de Villamarchante. No las recuperó nunca. Sin embargo, una vez terminada la Guerra Civil, las reescribió, aunque ya no es capaz de identificarlas de entre el resto del dietario. Hoy tan siquiera recuerda el nombre del pueblo donde las escondió.

Un naranjo. Villamarchante, 2018.
[ENG] On September 16, 1937 my grandfather Ventura was called up. He was assigned to the infantry corps of the 212nd Mixed Brigade, along with some friends from the villages of Amer and Bonmatí. During the Spanish Civil War, he wrote a diary and titled it, «History of Ventura Puig during his service in the Red Army1 during the Spanish Civil War in 1937. and 1938. and 1939.»2 As he explains, he wrote it as a mere exercise in the practice of calligraphy and writing.
As a precaution, he had to get rid of a piece of his diary, so he buried these pages next to an orange tree on the outskirts of Vilamarxant. He never got them back. However, after the war, he rewrote them, although he is no longer able to identify them from the rest of the diary. Today, he does not even remember the name of the village where he hid them.

An orange tree. Vilamarxant, 2018.


    1Name given to the Spanish Republican Army by the Nationalist faction.
    2The title of the diary was written in Spanish, except for the “and”, originally written in Catalan “i”, instead of Spanish “y”.