Un Taronger


[CAT] El 16 de setembre de 1937 el meu avi Ventura va ser cridat a files. Va ser destinat a la 212 Brigada Mixta, al cos d’infanteria, junt amb alguns amics d’Amer i Bonmatí. Durant la Guerra Civil va escriure un diari; li va posar títol: “Historia de Ventura Puig durante el servicio en el Ejército rojo durante la guerra de España en 1937. i 1938. i 1939.” El va escriure com un mer exercici de pràctica de cal·ligrafia i escriptura.

Va arribar un moment en què va haver de desfer-se d’una part d’aquest diari; la va soterrar al costat d’un taronger situat a les afores de Vilamarxant. Un cop acabada la guerra, va reescriure aquesta part del diari de què s’havia hagut de desprendre. Ha oblidat quina part del diari és la que va amagar i reescriure amb posterioritat. Avui ni tan sols recorda el nom del poble on la va enterrar.

Un taronger. Vilamarxant, 2018.
[ESP] El 16 de septiembre de 1937 mi abuelo Ventura fue llamado a filas. Fue destinado a la 212 Brigada Mixta, al cuerpo de infantería, junto con algunos amigos de Amer y Bonmatí. Durante la Guerra Civil escribió un diario; le puso título: “Historia de Ventura Puig durante el servicio en el Ejército rojo durante la guerra de España en 1937. i 1938. i 1939.” Lo escribió como un mero ejercicio de práctica de caligrafía y escritura.

Llegó un momento en que tuvo que deshacerse de una parte de este diario; la soterró al lado de un naranjo situado en las afueras de Villamarchante. Una vez terminada la guerra, reescribió esta parte del diario de la que se tuvo que desprender. Ha olvidado qué parte del diario es la que escondió y reescribió con posterioridad. Hoy tan siquiera recuerda el nombre del pueblo donde la enterró.

Un naranjo. Villamarchante, 2018.
[ENG] On September 16, 1937 my grandfather Ventura was called up. He was assigned to the infantry corps of the 212nd Mixed Brigade, along with some friends from the villages of Amer and Bonmatí. During the Spanish Civil War, he wrote a diary and titled it, “History of Ventura Puig during his service in the Red Army1 during the Spanish Civil War in 1937. and 1938. and 1939.”2 He wrote it as a mere exercise in the practice of calligraphy and writing.
There came a time when he had to get rid of a piece of his diary, so he buried it next to an orange tree on the outskirts of Vilamarxant. After the war, he rewrote the piece that he had buried. He has forgotten which part of the diary he had removed first and rewritten later. Today, he does not even remember the name of the village where he buried his diary in.

An orange tree. Vilamarxant, 2018.


    1Name given to the Spanish Republican Army by the Nationalist faction.
    2The title of the diary was written in Spanish, except for the “and”, originally written in Catalan “i”, instead of Spanish “y”.